Nowi ministranci

W niedzielę 28 maja grono Liturgicznej Służby Ołtarza naszej parafii wzbogaciło się o kilku nowych ministrantów. Chłopcy po rocznym przygotowaniu kandydackim stali się pełnoprawnymi ministrantami. Serdecznie gratulujemy.