Historia parafii

HISTORIA PARAFII JASIONKA

Miejscowość Jasionka, wzmiankowana już w XV w., w ciągu swych dziejów była podzielona pod względem administracji kościelnej. Część południowa należała do parafii Zaczernie, zaś północna i wschodnia najpierw do parafii Łąka, a od 1789 roku do utworzonej wówczas parafii Stobierna. W 1892 roku z inicjatywy i przy materialnym wsparciu dziedzica Jasionki Stanisława Jędrzejowicza powstała we wsi ochronka dla biednych dzieci wraz z domem zakonnym służebniczek starowiejskich. Siostry otworzyły swą placówkę 9 IX 1892 roku. Od początku w Ochronce funkcjonowała kaplica pw. św. Heleny i św. Stanisława Kostki poświęcona w 1892 roku, którą w 1916 oku. poszerzono dobudowując z południowej strony niewielkie prezbiterium. Przeznaczona była ona dla fundatorów i dworu oraz dla wychowanków, natomiast pozostali wierni uczęszczali na nabożeństwa do kościoła parafialnego w Zaczerniu lub w Stobiernej. Przez wiele lat przy tej kaplicy posługiwał stały kapelan. Natomiast 11 VI 1966 roku Ks. Bp Ignacy Tokarczuk Ordynariusza Diecezji Przemyskiej erygował przy niej samodzielną parafię dla części wydzielonej z parafii Zaczernie. W 1975 roku do Jasionki przybył ks. Józef Słysz jako wikariusz ekonom z prawami proboszcza i przystąpił do organizowania struktur parafialnych. Kolejny proboszcz, ks. Michał Leśniara, który objął parafię w 1994 roku, podjął zadanie budowy nowego kościoła parafialnego, tym pilniejsze, że 1 I 1995 roku powiększyło się terytorium parafii o część wsi należącą dotychczas do parafii w Stobiernej. Najpierw zaadoptowano na tymczasową kaplicę salę katechetyczną zlokalizowaną nieopodal szkoły, a 30 VI 1996 roku od poświęcenia placu pod budowę nowego Kościoła przez Ks. Bp. Kazimierza Górnego Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej rozpoczęto wznoszenie świątyni. Jej projekt sporządził rzeszowski architekt Jan Bulsza. Po wykonaniu zasadniczych prac Kościół został poświęcony 27 VI 2002 przez Ks. Bp. Kazimierza Górnego Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej i otrzymał wezwanie Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Równocześnie prowadzono budowę kaplicy dojazdowej w Tajęcinie, którą 7 XII 2003 roku poświęcił Ks. Bp. Kazimierz Górny Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej, nadając jej wezwanie bł. Jana Balickigo. 2007 roku rozpoczęto również budowę plebani. Po uzyskaniu pozwoleń na użytkowanie Kościoła Parafialnego i nowej plebani przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie, Kościół został konsekrowany, a plebania poświęcona. Konsekracji Kościoła dokonał Ks. Bp. Jan Wątroba Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej w dniu 26 VI 2016 roku w czasie Odpustu Parafialnego i Uroczystości 50-lecia istnienia Parafii. Po Uroczystościach w Kościele została poświęcona nowa plebania.