Adoracje i nabożeństwa w Triduum Paschalne

NABOŻEŃSTWA

WIELKI CZWARTEK        18:00
WIELKI PIĄTEK                17:00
WIELKA SOBOTA              19:00

Poświęcenie pokarmów – Wielka Sobota

Kościół Parafialny  9:00, 10:00, 11:00 i 12:00
Tajęcina                  10:00
Kaplica Sióstr         10:30

Wielkanoc

Kościół Parafialny   6:00 i 10:00
Kaplica Sióstr          8:30
Tajęcina                   11:30

ADORACJA
Wielki Czwartek

Adoracja w ciemnicy

W GODZINACH NUMERY DOMÓW
20:00 ÷ 21:00 2 ÷ 40 (Tajęcina) 291 ÷ 320
21:00 ÷ 22:00 2 ÷ 20 321 ÷ 350
22:00 ÷ 23:00 21 ÷ 40 351 ÷ 380

Wielki Piątek

Adoracja w ciemnicy

W GODZINACH NUMERY DOMÓW
7:00 ÷ 8:00 41 ÷ 60 381 ÷ 410
8:00 ÷ 9:00 61 ÷ 72 411 ÷ 440
9:00 ÷ 10:00 Blok 73 441 ÷ 470
10:00 ÷ 11:00 Blok 74 471 ÷ 500
11:00 ÷ 12:00 75 ÷ 100 501 ÷ 530
12:00 ÷ 13:00 101 ÷ 110 531 ÷ 560
13:00 ÷ 14:00 111 ÷ 120 561 ÷ 590
14:00 ÷ 15:00 121 ÷ 130 591 ÷ 620
15:00 ÷ 16:00 131 ÷ 140 641 ÷ 650

Adoracja przy grobie

W GODZINACH NUMERY DOMÓW
20:00 ÷ 21:00 Tajęcina pozostałe numery 651 ÷ 680
21:00 ÷ 22:00 141 ÷ 160 681 ÷ 710
22:00 ÷ 23:00 161 ÷ 180 711 ÷ 740

WIELKA SOBOTA

Adoracja przy grobie

W GODZINACH NUMERY DOMÓW
7:00 ÷ 8:00  181 ÷ 200 741 ÷ 770
8:00 ÷ 9:00  201 ÷ 220 771 ÷ 800
9:00 ÷ 10:00  221 ÷ 240 801 ÷ 830
10:00 ÷ 11:00  241 ÷ 250 831 ÷ 860
11:00 ÷ 12:00  251 ÷ 260 861 ÷ 880
12:00 ÷ 16:00  PRZERWA
16:00 ÷ 17:00  561 ÷ 270 881 ÷ 900
17:00 ÷ 18:00  271 ÷ 290 901 ÷ 920