ŻYCZENIA

Z okazji Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego składamy całej Parafii: dzieciom, młodzieży i dorosłym serdeczne życzenia.

Niech ta wielka cisza która zapanowała wokół nas w wyniku epidemii pozwoli nam usłyszeć głos Boga na wzór Proroka Eliasza któremu to Bóg ukazał się, nie w gwałtownej wichurze, nie w trzęsieniu ziemi, ani nie w ogniu ale w szmerze łagodnego powiewu. (1 Krl. 19)

Niech spotkanie ze Zmartwychwstałym, stanie się dla nas źródłem głębokiej radości, nadziei i pokoju serca.

Niech Jego łaska przemienia codzienną rzeczywistość naszego życia.

Duszpasterze