Nabożeństwa i adoracje w Triduum Paschalnym

NABOŻEŃSTWA

WIEKLI CZWARTEK        18:00

WIELKI PIĄTEK                17:00

WIELKA SOBOTA             19:00

Poświęcenie pokarmów – Wielka Sobota:

Kościół Parafialny      8:00, 9:00, 10:00, 11:00 i 12:00

Kaplica Sióstr            9:00 i 10:00

Tajęcina                      11:00 i 12:00

WIELKANOC

Kościół parafialny:    6:00, 8:00, 10:00, 11:00, 13:00

ADORACJA

WIELKI CZWARTEK

Adoracja w ciemnicy

W GODZINACH NUMERY DOMÓW
2000 ÷ 2100 2 ÷ 40 (Tajęcina) 291 ÷ 320
2100 ÷ 2200 2 ÷ 20 321 ÷ 350
2200 ÷ 2300 21 ÷ 40 351 ÷ 380

WIELKI PIĄTEK

Adoracja w ciemnicy

W GODZINACH NUMERY DOMÓW
700 ÷ 800 41 ÷ 60 381 ÷ 410
800 ÷ 900 61 ÷ 72 411 ÷ 440
900 ÷ 1000 Blok 73 441 ÷ 470
1000 ÷ 1100 Blok 74 471 ÷ 500
1100 ÷ 1200 75 ÷ 100 501 ÷ 530
1200 ÷ 1300 101 ÷ 110 531 ÷ 560
1300 ÷ 1400 111 ÷ 120 561 ÷ 590
1400 ÷ 1500 121 ÷ 130 591 ÷ 620
1500 ÷ 1600 131 ÷ 140 621 ÷ 650

Adoracja przy grobie

W GODZINACH NUMERY DOMÓW
2000 ÷ 2100 41 ÷ 69 (Tajęcina) 651 ÷ 680
2100 ÷ 2200 141 ÷ 160 681 ÷ 710
2200 ÷ 2300 161 ÷ 180 711 ÷ 740

WIELKA SOBOTA

Adoracja przy grobie

W GODZINACH NUMERY DOMÓW
700 ÷ 800 181 ÷ 200 741 ÷ 770
800 ÷ 1200 Adorują osoby które przyjdą poświęcić pokarmy
1200 ÷ 1300 201 ÷ 220 771 ÷ 800
1300 ÷ 1400 221 ÷ 240 801 ÷ 830
1400 ÷ 1500 241 ÷ 250 831 ÷ 860
1500 ÷ 1600 251 ÷ 260 861 ÷ 880
1600 ÷ 1700 261 ÷ 270 881 ÷ 900
1700 ÷ 1800 271 ÷ 290 901 ÷ 920