KOMUNIKAT – liczba uczestników w Nabożeństwach

Władze Państwowe od soboty 17 października br. wprowadziły ograniczenia co do liczby uczestników w Nabożeństwach. Liczba ta zależy od wielkości powierzchni Kościoła czy Kaplicy (w liczbie 1 osoba na 7 metrów kwadratowych). Dlatego w Kaplicy Sióstr może uczestniczyć 20 osób, w Tajęcinie 22 osoby i w Kościele parafialnym 120 osób.

Wierni mają zachowywać dystans 1,5 m osoba od osoby oraz zakrywać usta i nos (z wyjątkiem sprawujących kult).